Ordino, Andorra

Biomassa

La biomassa és un tipus denergia renovable generada a partir de la combustió de matèria orgànica.